902 026 339 info@satvalles.com

Alarmes

intrussió

La seguretat és la paraula més important a les nostres oïdes, per tant nosaltres no volem oferir un altre servei que no ens ho defineixin com a excel·lent.

Un sistema d’alarma sempre ha d’acompanyar-se amb un bon manteniment per garantir el correcte funcionament en un hipotètic cas de robatori. Sat Vallès no oblida que instal·lem sistemes de protecció per al seu habitatge o negoci i que la seva seguretat, sempre és el primer.

En les comunitats de propietaris s’està fent cada vegada mes indispensable aquests sistemes, sobretot en àtics i entresòls en ser els espais per on un lladre sol trobar facilitats d’accés. En habitatges unifamiliars es fa difícil no pensar en una alarma.

N Solucions en alarmes amb i sense enregistrament d’imatges per a tot tipus de recintes.

N Alt seguiment de funcionalitat optima dels serveis instal·lats per evitar falses alarmes i no-resposta d’aquests sistemes.

N Central receptora d’alarmes física a Barcelona vetllant per la seva seguretat les 24 hores del dia.

N Solucions d’alarma per pisos buits, anti/okupa

No oblidem que els sistemes que s’instal·len han de complir amb uns requisits d’instal·lació i qualitat mínims per llei que, de no complir-los, es fa complicat una indemnització per part d’un segur, per exemple.

Altres Productes Destacats

Porters

En aquests moments a la societat exsiteix un clima d’inseguretat molt més forta i real que en èpoques anteriors, per la qual cosa el video porter es converteix en una eina bàsica per saber a qui li estem deixant entrar a la nostra casa.

Antenes

Amb el canvi d’analògic a digital, hi ha moltes comunitats que tenen problemes amb l’òptima recepció del senyal i que necessiten una revisió o canvi de l’antena actual ja que en el seu moment no es va realitzar.

Suscriu-te al nostre Newsletter