902 026 339 info@satvalles.com

Extinció d’Incendis

L’extintor és un element de seguretat anti incendi imprescindible i que mai pot faltar en la seva comunitat, pàrquing o en el seu negoci.

Segons les normes vigents, un extintor ha de ser revisat anualment, retimbrat cada 5 anys i substituït cada 20. Només així garantim el seu rendiment.

Disposem de tots els elements físics, tant manuals com a automàtics, per poder donar resposta a un possible incendi. A més estem homologats per portar un seguiment d’aquests elements i retimbrar-los adequadament.

A Sat Vallès li oferim el millor servei en venda i manteniment de sistemes d’extinció perquè els seus equips estiguin sempre en perfecte estat de funcionament.

Altres Productes Destacats

Porters

En aquests moments a la societat exsiteix un clima d’inseguretat molt més forta i real que en èpoques anteriors, per la qual cosa el video porter es converteix en una eina bàsica per saber a qui li estem deixant entrar a la nostra casa.

Antenes

Amb el canvi d’analògic a digital, hi ha moltes comunitats que tenen problemes amb l’òptima recepció del senyal i que necessiten una revisió o canvi de l’antena actual ja que en el seu moment no es va realitzar.

Suscriu-te al nostre Newsletter