902 026 339

Detecció d’Incendis

Un sistema de detecció d’incendis és aquell que està destinat tant a detectar com a avisar quan es detecten senyals de foc. La seva missió principal és localitzar de forma automàtica o manual l’incendi i posar en marxa les seqüències del pla d’alarma que s’hagi incorporat a la central d’incendis

Els sistemes de detecció d’incendis estan formats per una central de detecció, detectors, polsadors, sirenes i, en algunes ocasions, sistemes d’extinció. En general, els sistemes de detecció poden ser de dos tipus: convencionals i analògics

Als sistemes de detecció convencional, la central, només informa de la zona en la qual ha saltat l’alarma, però no de la ubicació exacta del detector que ha donat l’alerta. Això pot ser suficient per a zones petites, però insuficients per a llocs grans.

Els sistemes analògics, en canvi, reconeixen de forma individual cada element del sistema ja sigui un detector, polsador, etc., per la qual cosa l’alarma de la central reflectirà el punt exacte on es produeix el senyal d’avis. Aquests sistemes també poden controlar elements de la instal·lació de l’edifici que siguin importants per al control del foc o l’evacuació de l’edifici com poden ser els sistemes de ventilació o les portes tallafocs.

A SatVallès dissenyem, instal·lem i mantenim els sistemes de detecció d’incendis del seu negoci o edifici per tal d’assegurar el perfecte funcionament del sistema vers una emergència i el compliment de les normatives vigents.

Aquests sistemes són els primers que acudeixen als serveis d’emergències en un hipotètic cas d’activació. Per tant, és imprescindible el seu correcte funcionament i instal·lació. Tot mena de sistemes de detecció d’incendis per oferir-li la seguretat completa.

N Instal·lacions en pàrquings i edificis comunitaris.

N Instal·lacions en habitatges.

N Instal·lacions en grans complexos com són col·legis, naus industrials, centres mèdics o centres cívics.

N Serveis de manteniment i seguiment d’instal·lacions.

N Connexió a central receptora d’alarmes perquè sempre hi hagi algú res.

PLA DE MANTENIMENT

Els sistemes de detecció i alarma requereixen tenir una vigilància i manteniment adequats per garantir el correcte funcionament d’aquests. Si un sistema de detecció d’incendis té un funcionament defectuós a causa d’un manteniment inadequat això pot provocar que no es detecti l’incendi.

REVISIONS ANUALS

N Neteja dels equips de centrals, detectors, polsadors i sirenes.

N Verificació de les unions i regulació de tensions i intensitats elèctriques.

N Verificació dels equips de transmissió d’alarmes.

N Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric.

REVISIONS TRIMESTRALS

N Comprovació del funcionament de totes les instal·lacions, amb cada font de subministrament.

N Verificació que la central no es trobi espatllada, que no té cap error d’alimentació o error elèctric a les bateries.

Comprovació que totes les zones i equips de detecció i extinció d’incendis estiguin actius al sistema.

Contacta amb Nosaltres