902 026 339
Quines funcions duu a terme un antenista a Sabadell?

Quines funcions duu a terme un antenista a Sabadell?

Un antenista a Sabadell duu a terme moltes i importants funcions, ja que el seu objectiu principal no és només valorar les condicions en les quals es troben les antenes, sinó procurar el millor manteniment possible, revisar l’estat dels components o anticipar-se...
Els avantatges d’una casa domòtica a Terrassa

Els avantatges d’una casa domòtica a Terrassa

Per si quedava algun dubte, estem vivint l’època daurada del desenvolupament tecnològic. En les últimes dues dècades, hem passat de dependre de telèfons amb cable per a la major part de les nostres comunicacions a petites computadores en les nostres butxaques...
Porters

Porters

En aquests moments a la societat exsiteix un clima d’inseguretat molt més forta i real que en èpoques anteriors, per la qual cosa el video porter es converteix en una eina bàsica per saber a qui li estem deixant entrar a la nostra casa.